Hoe gaat Ten Berge Fotografie om met uw persoonsgegevens?

Ten Berge Fotografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ten Berge Fotografie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Ten Berge Fotografie verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

1. Uw voor- en achternaam

2. Uw telefoonnummer

3. Uw mailadres

Waarom Ten Berge Fotografie deze gegevens nodig heeft?

Ten Berge Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Ten Berge Fotografie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Ten Berge Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Worden uw gegevens gedeeld?

Ten Berge Fotografie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek!

Ten Berge Fotografie gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen!

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Ten Berge Fotografie. Ten Berge Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging!

Ten Berge Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ten Berge Fotografie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op!

Contactgegevens:

Marjan ten Berge
Ommelanderstraat 6
9791 LJ Ten Boer
Telefoonnummer: 06-41779850
Email: info@tenbergefotografie.nl
KvK-nummer: 59689439